Výzkum

Medspace je unikátní výzkumně-vývojové pracoviště, které se zaměřuje na realizaci nových technicky a technologicky vyspělých řešení a produktů a snaží se přiblížit akademické pracovníky a průmysl. Poskytujeme služby aplikovaného výzkumu a vývoje, kompletní inženýrské řešení pro tvorbu nových aplikací a výrobních procesů, pomáháme společnostem vytvořit potřebné vědomosti, znalosti a know-how v nové oblasti výroby. Podporujeme rozvoj našich kolegů a snažíme se podněcovat jejich motivaci. Za veškerým naším úspěchem stojí konkrétní lidé a my si jejich úsilí nepřestáváme vážit.

 •            
  • Inovace

   Medspace dlouhodobě podporuje inovační činnosti a technologický rozvoj na základě integračního procesu spolupráce s českými a mezinárodními strukturami z mnoha sektorů po celém světě.
 •            
  • Spolupráce

   Medspace si klade za cíl vytvořit technickou a ekonomickou přidanou hodnotu, pro všechny své zákazníky, na základě efektivní spolupráce vyvojářů a průmyslových podniků. Společná platforma spolupráce přispívá k vytvoření inovativního produktového portfolia a nového výrobního procesu.
 •            
  • Ochrana životního prosředí

   Neoddělitelnou součástí vývoje jsou aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, na kterou je kladen důraz v každém z realizovaných projektů. Technologie a produkty které dodavamé, nejen zvyšují hodnotu podnikání našich partnerů ale také snižují dopad výrobních procesů na životní prostředí.